Solid Edge - tworzenie konstrukcji ram w dokumencie złożenia

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3872 razy

Solid Edge umożliwia tworzenie ram z wybranych przez siebie kształtowników za pomocą narzędzia Rama dostępnego w zakładce Narzędzia w sekcji Środowiska w zakładce programu. Oczywiście narzędzie to jest dostępne jedynie w dokumentach złożenia asm.

Solid Edge - przycisk narzędzia rama przeznaczonego do tworzenia ram
Rys. 1
Solid Edge - przycisk narzędzia Rama

Po kliknięciu tego przycisku dostępne jest środowisko do tworzenia ścieżek profilowych oraz ram. Nie jest ono do końca skonstruowane tak jakby się tego można było spodziewać (wiele opcji relacji oraz rysowania zostało mocno uproszczone), jednak da się w tym trybie utworzyć ścieżkę profilową oraz zbudować na jej podstawie ramę upragnionej konstrukcji.

Solid Edge - przykład utworzonego zarysu ramy
Rys. 2
Solid Edge - przykład utworzonego zarysu ramy

Wynik utworzenia ramy w moim przypadku widoczny jest na poniższym rysunku.

Solid Edge - wynik działania trybu ramy
Rys. 3
Solid Edge - wynik działania trybu ramy

Za pośrednictwem tego narzędzia możliwe jest tworzenie rysunków złożeniowych obiektów profilowych.

Solid Edge - rysunek obiektu profilowego
Rys. 4
Solid Edge - rysunek obiektu profilowego
Propozycje książek