Solid Edge - operacja odbicia lustrzanego w plikach części

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5035 razy

Często wykorzystywaną operacją powielającą elementy składowe rysowanego obiektu jest operacja Odbicia lustrzanego, która dostępna jest z poziomu zakładki Narzędzia główne w sekcji Szyk na wstążce programu Solid Edge.

Solid Edge - przycisk polecenia odbicie lustrzane
Rys. 1
Solid Edge - przycisk operacji odbicia lustrzanego

Załóżmy więc, że konieczne jest odbicie lustrzane wspornika obiektu z poniższego rysunku.

Solid Edge - przykładowy obiekt, którego wspornik zostanie poddany odbiciu lustrzanemu
Rys. 2
Solid Edge - przykładowy obiekt, którego wspornik zostanie poddany odbiciu lustrzanemu

W pierwszym kruku konieczne jest wskazanie elementów, które zostaną poddane operacji odbicia lustrzanego.

Solid Edge - pasek narzędziowy operacji odbicia lustrzanego w trybie wyboru elementów odbijanych lustrzanie
Rys. 3
Solid Edge - pasek narzędziowy operacji odbicia lustrzanego w trybie wyboru elementów poddawanych odbiciu lustrzanemu

W kolejnym etapie należy wskazać płaszczyznę, względem której odbicie lustrzane ma zostać zrealizowane. Warto tutaj nadmienić, że przydaje się w tym przypadku nader często opcja wyboru płaszczyzny równoległej a i niekiedy płaszczyzny nachylonej. W moim przypadku wystarczy mi wskazać współpłaszczyznę.

Solid Edge - pasek narzędziowy odbicia lustrzanego - tryb wyboru płaszczyzny odbicia
Rys. 4
Solid Edge - pasek narzędziowy odbicia lustrzanego - tryb wyboru płaszczyzny odbicia

Wynikiem operacji odbicia lustrzanego można zobaczyć na poniższym rysunku.

Solid Edge - odbicie lustrzane
Rys. 5
Solid Edge - obiekt po odbiciu lutstrzanym