Solid Edge - operacja fazowania krawędzi

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4620 razy

Operacja fazowania krawędzi obiektu polega na ścięciu jej pod kątem. Najprostszym przypadkiem fazowania krawędzi obiektu jest fazowanie pod kątem 45°, gdyż taka faza ma równe długości ścięcia płaszczyzn, które dzielą daną krawędź fazowania. W Solid Edge istnieje polecenie Faza, które dostępne jest z poziomu wstążki w zakładce Narzędzia główne w sekcji Brysły. W moim przypadku ze względu na małą rozdzielczość ekranu program zwiną tę opcje do formy rozwijanej listy jak pokazane zostało to na poniższym rysunku.

Solid Edge - przycisk operacji fazowania powierzchni
Rys. 1
Solid Edge - przycisk operacji fazowania powierzchni

Kliknięcie przycisku operacji fazowania spowoduje wyświetlenie paska narzędziowego z poniższego rysunku.

Solid Edge - pasek narzędziowy fazy po wskazaniu jednej lub więcej krawędzi fazowania na obiekcie bryłowym
Rys. 2
Solid Edge - pasek narzędziowy fazy po wskazaniu jednej lub więcej krawędzi fazowania na obiekcie bryłowym

Kliknięcie pierwszego przycisku od lewej strony spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Opcje fazy. W oknie tym można ustawić, w jaki sposób faza będzie wykonywana, na podstawie jednej długości cięcia, dwóch długości cięcia, czy jednej długości cięcia i kąta cięcia.

Solid Edge - okno dialogowe Opcje fazy
Rys. 3
Solid Edge - okno dialogowe Opcje fazy
Solid Edge - przykład działania operacji fazowania
Rys. 4
Solid Edge - przykład działania operacji fazowania
Propozycje książek