Solid Edge - wyciągnięcie śrubowe

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4304 razy

Często w różnych konstrukcjach wykorzystywane są elementy, które mają kształt śrubowy. W Solid Edge-u istnieje operacja Wyciągnięcie śrubowe, która umożliwia tworzenie takich kształtów poprzez wyciągnięcie naszkicowanego kształtu wzdłuż krzywej śrubowej określonej parametrami. Operacja ta jest dostępna z poziomu zakładki Narzędzia główne w sekcji Bryły na wstążce programu.

Solid Edge - przycisk operacji wyciągnięcia śrubowego
Rys. 1
Solid Edge - przycisk operacji Wyciągnięcie śrubowe

Po kliknięciu przycisku polecenia Wyciągnięcie śrubowe standardowo pokazać powinien się pasek narzędziowy w trybie wyboru płaszczyzny szkicu. Warto tutaj pamiętać, aby podczas szkicowania oznaczyć oś obrotu wyciągnięcia spiralnego i aby ta oś zaczynała się w początku wysokości tegoż wyciągnięcia.

Solid Edge - pasek narzędziowy wyciągnięcia śrubowego
Rys. 2
Solid Edge - pasek narzędziowy wyciągnięcia śrubowego

Poniżej pokazany został przykładowy szkic w wyciągnięciu śrubowym.

Solid Edge - szkic do wyciągnięcia śrubowego
Rys. 3
Solid Edge - szkic do wyciągnięcia śrubowego

Po zatwierdzeniu szkicu pasek narzędziowy nieco zmieni swą postać umożliwiając wskazanie początku wyciągnięcia śrubowego.

Solid Edge - pasek narzędziowy wyciągnięcia śrubowego - krok początek
Rys. 4
Solid Edge - pasek narzędziowy wyciągnięcia śrubowego - krok początek

W kolejnym etapie pasek narzędziowy udostępni szereg nowych opcji tak jak pokazane zostało to poniżej.

Solid Edge - pasek narzędziowy wyciągnięcia śrubowego krok parametry wyciągnięcia
Rys. 5
Solid Edge - pasek narzędziowy wyciągnięcia śrubowego - krok parametrów wyciągnięcia

Można tutaj określić, w jaki sposób wyciągnięcie ma zostać realizowane. Dodatkowe opcje są dostępne po kliknięciu przycisku Więcej, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Parametry elementu śrubowego.

Solid Edge okno dialogowe Parametry elementu śrubowego
Rys. 6
Solid Edge okno dialogowe Parametry elementu śrubowego

Po określeniu parametrów wyciągnięcia śrubowego wystarczy zatwierdzić je klikając przycisk Dalej aby ujrzeć ostatni etap tworzenia czegoś na kształt sprężyny.

Solid Edge - pasek narzędziowy tryb końcowy operacji
Rys. 7
Solid Edge - pasek narzędziowy tryb końcowy operacji

Wystarczy teraz kliknąć przycisk Podgląd, by oczom twym ukazał się wynik działania tegoż polecenia jak na poniższym rysunku.

Solid Edge - końcowy efekt działania polecenia wyciągnięcia śrubowego
Rys. 8
Solid Edge - końcowy efekt działania polecenia wyciągnięcia śrubowego

Jak widać polecenie przydaje się szczególnie w przypadku, gdy konieczne jest stworzenie rysunku różnego rodzaju sprężyn. Przykład takiej sprężyny działającej na ściskanie pokazany został poniżej.

a)Solid Edge - przykład utworzonej sprężyny narysowanej przy wykorzystaniu narzędzia wyciągnięcie śruboweb)Solid Edge - przykład utworzonej sprężyny narysowanej przy wykorzystaniu narzędzia wyciągnięcie śrubowe
Rys. 9
Solid Edge - przykłady sprężyn narysowanych przy wykorzystaniu narzędzia wyciągnięcie śrubowe
Propozycje książek