Solid Edge - tworzenie bryły cienkościennej

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3820 razy

Obiekty odlewane lub obiekty z tworzyw sztucznych mogą być tworzyć cienkościenne elementy, których bezpośrednie trwożnie byłoby kłopotliwe. Łatwiej jest narysować ogólną bryłę a następnie narzędziem Bryła cienkościenna określić grubość ścianek oraz lica ogólnej bryły, które zostaną pozbawione ścianki. W ten sposób z pozoru trudne obiekty cienkościenne mogą być wykonywane w dość prosty sposób. Narzędzie to znajduje się na wstążce w zakładce Narzędzia główne w sekcji Bryły.

Solid Edge przycisk operacji Bryła cienkościenna
Rys. 1
Solid Edge przycisk operacji Bryła cienkościenna

Po kliknięciu wyżej pokazanego przycisku pokazać powinien się pasek narzędziowy z poniższej ilustracji.

Solid Edge - pasek narzędziowy operacji tworzenia bryły cienkościennej - tryb określenia grubości ogólnej
Rys. 2
Solid Edge - pasek narzędziowy operacji tworzenia bryły cienkościennej - tryb określenia grubości ogólnej

Możliwe jest określenie płaszczyzn, które zostaną pozbawione ścianki poprzez kliknięcie przycisku z poniższego rysunku i wskazanie lic bryły, które ścianek mieć nie powinny.

a)Solid Edge - pasek narzędziowy operacji bryła cienkościenna w trybie wskazania płaszczyzn otwartychb)Solid Edge - wskazanie płaszczyzny otwarcia bryły cienkościennejc)Solid Edge - wynik zakończenia operacji bryła cienkościenna
Rys. 3
Solid Edge: a) pasek narzędziowy operacji bryła cienkościenna w trybie wskazania płaszczyzn otwartych; b) wskazanie płaszczyzny otwarcia bryły cienkościennej; c) wynik zakończenia operacji bryła cienkościenna