Podziałki

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 8318 razy

Zgodnie z normą PN-80/N-01610 dostępne są następujące podziałki:

Nie zaleca się stosowania podziałek wypisanych w nawiasach ze względu na trudności w przeliczaniu.