Style kreskowania przekrojów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 64299 razy

W celu oznaczenia materiału z jakiego wykonany jest dany element pokazany na rysunku technicznym w przekroju stosuje się różne style kreskowania, które można zobaczyć na poniższej ilustracji.

Style kreskowania: <b>1)</b> metal <b>2</b> tworzywa sztuczne, guma <b>3)</b> szkło, materiały przezroczyste <b>4)</b> ciecze, [wg normy <b>PN-88/N-01607</b> także gazy] <b>5</b> materiały ceramiczne, ceramika <b>6)</b> beton <b>7</b> beton zbrojony <b>8</b> kamień naturalny <b>9</b> materiały sypkie <b>10</b> gips, tynk, azbestocement <b>11</b> drewno w przekroju poprzecznym <b>12</b> drewno w przekroju wzdłużnym <b>13</b> pustaki szklane <b>14</b> drewniane płyty konstrukcyjne <b>15</b> izolacja przeciwwilgociowa <b>16</b> grunt naturalny.
Rys. 1
Style kreskowania: 1) metal 2 tworzywa sztuczne, guma 3) szkło, materiały przezroczyste 4) ciecze, [wg normy PN-88/N-01607 także gazy] 5 materiały ceramiczne, ceramika 6) beton 7 beton zbrojony 8 kamień naturalny 9 materiały sypkie 10 gips, tynk, azbestocement 11 drewno w przekroju poprzecznym 12 drewno w przekroju wzdłużnym 13 pustaki szklane 14 drewniane płyty konstrukcyjne 15 izolacja przeciwwilgociowa 16 grunt naturalny.
Źródło: